توری رولینگ نوع C

  • این توری خاصیت جمع شوندگی از دو طرف را دارا می باشد.

  • مکانیزم قفل این توری به شکل آهن ربایی می باشد.

  • این مدل نیز خاصیت شستشوی آسان و دارای ضمانت نامه اجرایی می باشد.

  • حداقل ابعاد در این توری عرض 100 و ارتفاع 100 می باشد.

  • حداکثر ابعاد عرض 200 و ارتفاع 220 می باشد.