توری رولینگ مدل A

 • خاصیت جمع شوندگی به صورت عمودی                                                           

 • دارای توری فایبر گلاس مش

 • قابلیت شستشوی آسان

 • دارای 2 سال ضمانت اجرایی در صورت نصب صحیح آن

 • دارای ضامن قفل کن

 • حداقل ابعاد جهت ساخت عرض 35 سانتیمتر و ارتفاع 40 سانتیمتر

 • حداکثر ابعاد عرض 90سانتیمتر و ارتفاع 180سانتیمتر

 

 

 

 

توری رولینگ مدل B

 • خاصیت جمع شوندگی به صورت افقی                            

 • دارای توری فایبر گلاس مش

 • قابلیت شستشوی آسان

 • دارای 2 سال ضمانت نامه اجرایی در صورت نصب صحیح آن

 • دارای خاصیت قفل شوندگی از طریق مگنت

 • حداقل ابعاد جهت ساخت عرض 35 سانتیمتر و ارتفاع 40 سانتیمتر

 • حداکثر ابعاد جهت ساخت عرض 90 سانتیمتر و ارتفاع 210 سانتیمتر

 

 

 

توری رولینگ مدل  C

 •  خاصیت جمع شوندگی از دو طرف                               

 • مکانیزم قفل  توری به شکل آهن ربایی

 •  خاصیت شستشوی آسان و دارای ضمانت نامه اجرایی

 • حداقل ابعاد در این توری عرض 100 سانتیمتر و ارتفاع 100 سانتیمتر

 • حداکثر ابعاد عرض 200 سانتیمتر و ارتفاع 220 سانتیمتر