یام به پزشک
تیتر

تولید کننده پیشرفته ترین توری های رولینگ وپلیسه
مطابق با تکنولوژی روز اروپا
شماره: 1377

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۷

بدینوسیله فهرست سفارشات خرید توری شرکت تورآسا را طی لیست زیر به اطلاع می رساند.

نام پروژه

نوع اندازه گیری:
ابعاد جهت ساخت تور
اندازه لاستيك به لاستيك توری

ردیف نوع تعداد عرض ارتفاع رنگ نام مشتری محل نصب توری
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
تعداد کل:

خواهشمند است جهت صدور فاکتورفروش و ارسال آن اقدام واندازه هاي فوق را توليد نماييد.

مفاد مندرج در پیش فاکتور:

سفارش توری ها در
آدرس شرکت: تلفن